Χρήσιμες Πληροφορίες

 Τα έγγραφα που θα σας ζητηθούν είναι: 

  • Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο.
  • Βιβλιάριο Υγείας του ασφαλιστικού σας φορέα και το Α.Μ.Κ.Α. σας.
  • Επιπλέον θα πρέπει να γνωρίζετε το Α.Φ.Μ., τη Δ.Ο.Υ. που υπάγεστε

Κατά την εισαγωγή σας ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, θα πρέπει να προσκομίσετε στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών  το ασφαλιστικό σας βιβλιάριο, θεωρημένο για το τρέχον έτος. Στο γραφείο αυτό θα ενημερωθείτε για τις χρεώσεις και τις διαδικασίες αποπληρωμής της νοσηλείας σας, ανάλογα με τον ασφαλιστικό σας φορέα και τη θέση του θαλάμου νοσηλείας που επιθυμείτε.                                                                                               

Οι ξένοι υπήκοοι πρέπει να προσκομίσουν την άδεια παραμονής ή πράσινη κάρτα ή δελτίο ασύλου ή δελτίο πρόσφυγα καθώς και αποδεικτικό του φορέα ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης (Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας ή την ιδιωτική τους ασφάλιση, κατά περίπτωση).

Φεύγοντας από το Νοσοκοµείο (µετά από νοσηλεία), δεν πρέπει να ξεχάσετε τα ακόλουθα:

  • Ιατρικό Εξιτήριο
  • Βιβλιάριο υγείας
  • Απόδειξη του λογαριασµού σας (ποσοστό συμμετοχής επί των νοσηλίων που καθορίζεται από τον ασφαλιστικό σας φορέα).
    Τα νοσήλια εξοφλούνται την ηµέρα εξόδου του νοσηλευόµενου ή την επόμενη εργάσιμη ,  από τις 8:00 έως τις 14:00   στο Ταµείο του νοσοκοµείου.  Την απόδειξη παροχής υπηρεσιών που θα πάρετε από το Ταµείο κατά την εξόφληση του λογαριασµού σας, μπορείτε να την κρατήσετε για την Εφορία.
  • Προσωπικά αντικείµενα