ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

α. Προγραμματισμός προμηθειών.

β. Φύλαξη, ταξινόμηση, έλεγχος, χορήγηση, διανομή, διακίνηση και διαχείριση του φαρμακευτικού υλικού και καταγραφή εισροών.