ΟΡΑΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

“Στο επίκεντρο ο ασθενής”

Η παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας, η εύρυθμη, ουσιαστική και διαφανής λειτουργία όλων των υπηρεσιών του  Νοσοκομείου μας, η υπεράσπιση της αξιοπρέπειας ασθενών και συνοδών, η δίκαιη και αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων, η συμμόρφωση και τήρηση της νομοθεσίας και η αναβάθμιση του ρόλου του Νοσοκομείου στη συνείδηση των συμπολιτών μας αποτελούν τις βασικές και απαράβατες αρχές της προσπάθειας που κάνουμε από τη θέση ευθύνης της Διοίκησης του Νοσοκομείου, με όραμα την παροχή υψηλού επιπέδου περίθαλψης, εφάμιλλης με αυτήν των νοσοκομείων της Πρωτεύουσας.

Το Νοσοκομείο λειτουργεί ως Ν.Π.Ι.Δ. (Φιλανθρωπικό Ίδρυμα) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, χωρίς να επιδοτείται από κανέναν κρατικό ή τοπικό Δημόσιο Φορέα και συντηρείται από τις Δωρεές και από τη συμμετοχή των ασθενών στα νοσήλια και τις Μικροβιολογικές Εξετάσεις και προσφάτως από τη συμμετοχή στους Υπερήχους και στις Μαστογραφίες.

Παλεύουμε, και ιδιαίτερα στην οικονομική κρίση που περνάει σήμερα η πατρίδα μας, να βοηθήσουμε  ασθενείς συμπολίτες μας αλλά και όποιον συνάνθρωπό μας προστρέξει σ’ αυτό και να του παράσχει όλες τις δυνατότητες μίας αξιοπρεπούς περίθαλψης μέσα στα πλαίσια μίας καλής ποιότητας ζωής με όποιο οικονομικό τίμημα και θυσίες αυτό συνεπάγεται για το Ίδρυμα.

Καθημερινώς γονυπετείς παρακαλούμε τον Άγιο Διονύσιο και του απευθύνομε τους δραματικούς λόγους του Ιδρυτού του Ιδρύματος Μακαριστού Αρχιμ. π. Παντελεήμονος Φωστίνη.

«Παιδιά, φυλάξετε μέ σεβασμό τήν παρακαταθήκη! Καί τώρα συνενώσετε μαζί μου καί τή δική σας προσευχή στόν Ἅγιο Διονύσιο, τόν Προστάτη. Στά χέρια τά δικά σου ἐμπιστεύομαι τό αἷμα τῆς καρδιᾶς μου, τό Ἱερό μας Ἵδρυμα. Σύ γίνου φωτισμός ἐκείνων πού θά ἐργασθοῦν σ’ αὐτό καί δῶσ’ τους εὐλογία. Φώτισε, Πατέρα, χάρισέ τους νά τό ἀγαπήσουν ὅπως ἡ Μάννα τό παιδί, νά βλέπουν πάντα τή σκιά σου νά παραστέκεις στό πλευρό τους. Σύ γίνου ὁ γιατρός κι ἐκείνων πού στή στέγη του ἀπό κάτω θέ νά ζητήσουν καταφύγιο καί γλύκανε τόν πόνο τους. Ἅγιε Διονύσιε, στά χέρια σου ἐμπιστεύομαι ἐγώ, ὁ δοῦλος σου Παντελεήμων, τό αἷμα τῆς καρδιᾶς μου!!!…» ( 3ον Πρακτικό ἐγκαινίων 1922).

Η νέα Διοίκηση φιλοδοξεί ήδη από το 2013, να αναβαθμίσει τον τρόπο λειτουργίας των νοσοκομειακών υπηρεσιών.

Βελτιώνει συνεχώς τις υποδομές, τον ιατροτεχνολογικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό του, με κύριο στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας.

Εφαρμόζει σύγχρονες διοικητικές διαδικασίες βάσει του Άρθρου 28 του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των φυσικών προσώπων (GDPR) με σκοπό τη διασφάλιση της διαφάνειας, της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας.