ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Η Παθολογική κλινική αποτελεί  το παλαιότερο τμήμα  του Νοσοκομείου Αιγίνης      «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ » και βρίσκεται στην παλαιά πτέρυγα του Νοσοκομείου. Η Κλινική παρέχει ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική περίθαλψη υψηλού επιπέδου, τόσο στους νοσηλευόμενους, όσο και στους εξωτερικούς ασθενείς (Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία-ΤΕΠ) όλων των ασφαλιστικών φορέων και των ανασφάλιστων ασθενών, ασθενών με προβλήματα Εσωτερικής Παθολογίας και σχεδόν όλων των υποειδικοτήτων αυτής. 

Για το σκοπό αυτό διαθέτει μόνιμα είκοσι δύο (22) αναπτυγμένες κλίνες και  (3) της  Μονάδας αυξημένης φροντίδας  (Σύνολο 25).

 Οι κλίνες κατανέμονται ως εξής:

• Μονόκλινα δωμάτια: 3
• Δίκλινα δωμάτια: 1
• Τρίκλινα δωμάτια: 3
• Τετράκλινα : 2
• Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας : 3 κλίνες

Η κλινική μας διαθέτει συσκευές για την παρακολούθηση των ασθενών και την αντιμετώπιση οξέων καταστάσεων

•          ηλεκτροκαρδιογράφο,

•          monitors  συνεχούς καταγραφής κορεσμού οξυγόνου αίματος,

•          αντλίες κενού,

•          οξύμετρο,

•          απινιδωτή,

•          ambu ,

•          αναλυτή αερίων αίματος

•          συσκευή BiPAP,

•          Προσωρινός  βηματοδότης,

Μετρητή τροπονίνης με δυνατότητα άμεσης πρόληψης εμφράγματος