ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

         Δ.Σ.- Σύνθεση Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι επταμελές, έχει τετραετή θητεία  και αποτελείται από:

 1. Τον Γενικό Επόπτη
 2. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
 3. Τρία μέλη που διορίζονται από τον Μητροπολίτη.
 4. Τρία μέλη που εκλέγονται.

Παρούσα Διοίκηση ( 2017-2020)

 • Γενικός Επόπτης: Μητροπολίτης Ύδρας-Σπετσών και Αιγίνης, κ. κ. Εφραίμ
 • Πρόεδρος: Αρχιμανδρίτης π. Αμφιλόχιος Γελαδάκης
 • Αντιπρόεδρος: Στρατηγός Στυλιανός   
 • Ταμίας : Λαβούτας Νεκτάριος
 • Γραμματέας : Πανταζή Σταματίνα
 • Μέλη: 1. Τιμοθέη Μοναχή, Καθηγουμένη Ι.Μ. Αγ. Τριάδος -Αγ. Νεκταρίου Αιγίνης, 2. Στριγγάρη – Σημαντώνη Ελευθερία και 3. Εμμανουήλ Χαράλαμπος.

Συνεδριάσεις Δ.Σ.

 • Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά μία φορά μηνιαίως και εκτάκτως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.
 •  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί σε συνεδρίαση, ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τους εισηγητές τους. Μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις και Μέλη του Προσωπικού του Ιδρύματος, καθώς και  υπηρεσιακό παράγοντα ή εκπρόσωπο οποιουδήποτε επιστημονικού ή τοπικού φορέα. Αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. στα καθήκοντά του ως Προέδρου του Δ.Σ. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι εισηγητές για τα θέματα της αρμοδιότητάς τους.

Αρμοδιότητες Προέδρου Δ.Σ.

 • Φροντίζει για τη βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος.
 • Χειρίζεται κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου.
 • Διαμορφώνει, ελέγχει και εγκρίνει τις βάρδιες, ως και τις πάσης φύσεως άδειες του προσωπικού.
 • Ενημερώνεται περί προγραμμάτων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και έρευνας προσωπικού.
 • Αναπτύσσει πνεύμα ενότητας και αλληλεγγύης στα μέλη του προσωπικού και στις μεταξύ τους σχέσεις, ως  και στις σχέσεις τους προς τους ασθενείς με  τη συνεχή και συστηματική προσπάθεια για την προάσπιση της υγείας και της αξιοπρέπειάς τους.

Ιδιαίτερη Προσφορά του νυν Προέδρου, λόγω της ιδιότητάς του ως κληρικού.

 • Στηρίζει τους ασθενείς και συμπαραστέκεται σε πάσης φύσεως ηθικό και κοινωνικό-οικονομικό πρόβλημα των νοσηλευομένων του Νοσοκομείου και των συνοδών τους. Αναζητεί και διερευνά τα αίτια που προκαλούν τα προβλήματα αυτά κατά περίπτωση και, γενικά, φροντίζει και για την ψυχολογική υποστήριξη προβλημάτων των ασθενών στα πλαίσια του Φιλανθρωπικού χαρακτήρα του Ιδρύματος.
 • Σε συνεργασία με τους Ιατρούς του Ιδρύματος και μέσα σε πνευματικά πλαίσια εκτιμά τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες και πραγματώνει τους στόχους κατά το εφικτό.
 • Σε συνεργασία με το τοπικό κοινωνικό – ιατρικό δίκτυο υπηρεσιών, όπως φορείς Υγείας, Πρόνοιας, Εκπαίδευσης αλλά και Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκκλησία, Προγράμματα Βοήθειας στο Σπίτι κ.ἄ, αντιμετωπίζει θέματα που αφορούν στην ψυχική Υγεία και στις ψυχοσωματικές διαταραχές.
 • Συμβουλεύει ενήλικες κάθε ηλικίας με ειδικά προβλήματα και δυσκολίες προσαρμογής σε ψυχοπιεστικά γεγονότα της ζωής, όπως π.χ. άγχος, κατάθλιψη, φοβίες, πένθος, διαζύγιο,  σχέσεις Ζευγαριών, Γονέων-παιδιών, Οικογενειών.
 • Ενισχύει την αυτοεκτίμηση και την επανένταξη στην κοινότητα.
 • Αναπτύσσει δραστηριότητες σε θέματα πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας, εκπαίδευσης και έρευνας.