ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Το κτηριακό συγκρότημα ευρίσκεται μέσα στην πόλη της Αίγινας επί της οδού Νοσοκομείου 10, πολύ κοντά στο λιμάνι. 

Το συγκρότημα του Νοσοκομείου αποτελείται από:

Α. Κεντρικό Κτηριακό συγκρότημα:

  • Παθολογική Κλινική
  • Δύο Παθολογικά Ιατρεία
  • Θάλαμο Αυξημένης Ιατρικής Φροντίδας
  • Θάλαμο Βραχείας Νοσηλείας και Εκτάκτων περιστατικών
  • Μικροβιολογικό-Βιοχημικό Εργαστήριο
  • Φαρμακείο
  • Γραφείο Διοίκησης
  • Γραφεία Διοικητικών Υπηρεσιών ( Γραμματεία, Λογιστήριο, Μηχανοργάνωση)
  • Γραφείο Προμηθειών και Τεχνικής Υπηρεσίας

Β.  Νέο Κτήριο

          ΙΣΟΓΕΙΟ

Τμήματα

  • Υπερήχων
  • Ακτινολογικό
  • Χειρουργικό 
  • Αξονικό Τομογράφο
  • Εξωτερικά Ιατρεία : Ορθοπεδικό, Ενδοκρινολογικό -Διαβητολογικό, Ρευματολογικό, Νευρολογικό, Ουρολογικό, Γαστρεντερολογικό – Ηπατολογικό.

ΥΠΟΓΕΙΟ

  • Ψηφιακό Μαστογράφο
  • Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας
  • ΩΡΛ Ιατρείο
  • Αποθήκη Ιματισμού
  • Πλυντήριο-Στεγνωτήριο
  • Αποθήκη Ιατρικού και Παραϊατρικού υλικού
  • Αποθήκη τροφίμων και ειδών Υγιεινής
  • Αρχείο

Γ. Προαύλιος Χώρος

  • Κεντρική Μονάδα Παραγωγής Ιατρικού Οξυγόνου
  • Γεννήτρια Παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος ( ΕΗΖ)
  • Θάλαμο -Ψυγείο Ιατρικών Αποβλήτων

Δ. Παρεκκλήσιο “Αγίου Διονυσίου”