ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Το κτηριακό συγκρότημα ευρίσκεται μέσα στην πόλη της Αίγινας επί της οδού Νοσοκομείου 10, πολύ κοντά στο λιμάνι. 

Το συγκρότημα του Νοσοκομείου αποτελείται από:

Α. Κεντρικό Κτηριακό συγκρότημα:

 • Παθολογική Κλινική
 • Δύο Παθολογικά Ιατρεία
 • Θάλαμο Αυξημένης Ιατρικής Φροντίδας
 • Θάλαμο Βραχείας Νοσηλείας και Εκτάκτων περιστατικών
 • Μικροβιολογικό-Βιοχημικό Εργαστήριο
 • Φαρμακείο
 • Γραφείο Διοίκησης
 • Γραφεία Διοικητικών Υπηρεσιών ( Γραμματεία, Λογιστήριο, Μηχανοργάνωση)
 • Γραφείο Προμηθειών και Τεχνικής Υπηρεσίας

Β.  Νέο Κτήριο

          ΙΣΟΓΕΙΟ

Τμήματα

 • Υπερήχων
 • Ακτινολογικό
 • Χειρουργικό 
 • Αξονικό Τομογράφο
 • Εξωτερικά Ιατρεία : Ορθοπεδικό, Ενδοκρινολογικό -Διαβητολογικό, Ρευματολογικό, Νευρολογικό, Ουρολογικό, Γαστρεντερολογικό – Ηπατολογικό.

ΥΠΟΓΕΙΟ

 • Ψηφιακό Μαστογράφο
 • Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας
 • ΩΡΛ Ιατρείο
 • Αποθήκη Ιματισμού
 • Πλυντήριο-Στεγνωτήριο
 • Αποθήκη Ιατρικού και Παραϊατρικού υλικού
 • Αποθήκη τροφίμων και ειδών Υγιεινής
 • Αρχείο

Γ. Προαύλιος Χώρος

 • Κεντρική Μονάδα Παραγωγής Ιατρικού Οξυγόνου
 • Γεννήτρια Παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος ( ΕΗΖ)
 • Θάλαμο -Ψυγείο Ιατρικών Αποβλήτων

Δ. Παρεκκλήσιο “Αγίου Διονυσίου”