ΔΩΡΕΕΣ

Το Νοσοκομείο μας δέχεται Δωρεές :

α. σε είδος ( μη ληγμένα φάρμακα, τρόφιμα, ιματισμός) σε συνεννόηση με την Γραμματεία και το Τμήμα Προμηθειών

β. σε χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό: 

ΕΤΕ : 241/296014-15

ΙΒΑΝ : GR2501102410000024129601415